Yangın söndürme tüpü dolum süresi ne kadar olmalıdır?

yangın söndürme tüpü fiyatı adana

Yangın söndürme tüpleri hangi sıklıkla doldurulmalıdır yada yangın söndürme tüpü dolum süresi ne kadar olmalıdır şeklindeki sorular firmamıza sık sık sorulmaktadır. Biz de hem kullanıcıların hem de internette bilgi edinmek isteyenler için cevapladık.

Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpleri Dolum Süresi;

6 ayda bir bakım için servise yönlendirilir. Yangın tüpü hortumu kontrol edilir.
Her ay gözle basıncı ve tüpün durumu kullanıcı tarafından kontrol edilir
2 yada 4 yılda (tüpün markasına bağlı olarak) tamamen boşaltılır hidrostatik deneyle kontrol edilir

Köpüklü Yangın Söndürme Tüpleri Dolum Süresi;

Her ay gözle tüpün durumu kontrol edilir
Yılda bir tamamen boşaltılır yeniden doldurulur
2 yada 4 yılda (tüpün markasına bağlı olarak) tamamen boşaltılır hidrostatik deneyle kontrol edilir

(HC) Halokarbon Yangın Söndürme Tüpleri Dolum Süresi;

6 ayda bir bakım için servise yönlendirilir
Her ay gözle basıncı ve tüpün durumu kullanıcı tarafından kontrol edilir
2 yada 4 yılda (tüpün markasına bağlı olarak) tamamen boşaltılır hidrostatik deneyle kontrol edilir

Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği, 4. Bölümde : Taşınabilir Söndürme Cihazları Madde 99- (Değişik madde: 10/08/2009 - 2009/15316 S.Yön./37. mad.) (7)

Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır. Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır.

Tasarım ve Kodlama << >> Skynet Bilgisayar