Yangın söndürme tüpü seçimi yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

yangın söndürme tüpü fiyatı adana

Yangın söndürme tüpü seçimi yaparken öncelikle yanıcı malzeme türünü dikkate almalıyız. İşletmemizde çıkabilecek olası yangın türleri hakkında fikir edinip seçimi bu bilgiler ışığında yapmalıyız. Bu bakımdan öncelikle yangın sınıflarının bilinmesi gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında işletmenize hangi yangın tüpü gerekli bu siz karar verbilirsiniz yada Adana Yangın Söndürme ekibi olarak gelip işyerinizde ücretsiz keşif yapıp size danışmanlık verebiliriz.

Her yangın sınıfı için uygun olan yangın söndürme tüpü seçimini yapmalıyız.

Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüplerinin BC tip toz bulunduranları özellikle B ve C grubuna giren yangınlar başta olmak üzere A ve D grubu yangınlarında da kullanılabilmektedir. Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüplerinin püskürttüğü tozlar yanıcı sıvılar arasına girerek reaksiyonun devamlılığını etkilemektedir.

Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüplerinin ABC tip toz bulunduranlarında ABC tozlar kimyasal reaksiyondan ayırma, boğma şekliyle yangını söndürmektedir. Dikkat edilmesi gereken nokta ABC tip tozlu portatif yangın söndürme tüplerinin sıcak ortamlarda bulundurulmaması gerekmektedir.

Köpüklü Yangın Söndürme Tüpleri ağırlıklı olarak B tipi sıvı yangınlara müdahalede kullanılmaktadır. A tipi yangınlar için de kullanılabilmektedir. Yalnız şuna dikkat edilmelidir. Köpüklü Yangın Söndürme Tüpleri kullanacak isek suyla reaksiyona giren yanıcı kimyasallara uygulanmamalıyız.

Karbondioksitli yangın söndürme tüpleri B, C ve E sınıfı yangınlar için kullanılmaktadır. CO2’li tüplerin sıcak ortamda bırakılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde tüplerin içerisinde sıvı halde bulunan CO2 ‘ningenleşerek patlama riski söz konusudur.

D-Tozu (Hafif Metal Tozu) Özel tozu barındıran yangın söndürme tüpleri metal yangınlarında kullanılmaktadır. Yüksek ısıya karşı dayanıklıdır. Boğma yöntemiyle söndürme işlemi gerçekleştirilmektedir.

A SINIFI YANGINLAR: Katı madde yangınlarıdır. Kâğıt, ahşap, pamuk, kumaş, kâğıt gibi katı maddelerin yanması sonucu oluşurlar. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile söndürülür ve kontrol edilir.

B SINIFI YANGINLAR: Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer. Benzin, solvent, tiner, benzol, yağlar, yağlı boyalar gibi yanıcı ve parlayıcı sıvıların yol açtığı yangınlardır.

C SINIFI YANGINLAR: Yanıcı gaz madde yangınlarıdır. LPG, SLP, Metan, propan gibi yanıcı ve parlayıcı gazlardan kaynaklanan yangınlardır. Bu yangınlar kuru kimyevi toz, halon 1301, halon 1211 kullanılarak söndürülebilir. Elektrikli makine ve hassas cihaz yangınları da bu sınıfa dahildir.

D SINIFI YANGINLAR: Yanabilen hafif metal yangınları bu sınıfa girer. Magnezyum, Alüminyum, Sodyum, Potasyum, Titanyum, gibi hafif metallerden kaynaklanan yangınlardır.

Tasarım ve Kodlama << >> Skynet Bilgisayar