Yangın söndürme tüpünü asma yüksekliği nedir?

yangın söndürme tüpü fiyatı adana

Yangın söndürme cihazının asma yüksekliği acil durum anında eğilmeden vücut ergonomisini bozmadan alınabilecek yükseklik olmalıdır. Bu değer ise yangın söndürme tüpünün zeminden olan yüksekliğinin yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montajı yapılarak sağlanır.

Yangın söndürme tüpü konumu nasıl ayarlanmalıdır?

Yangın söndürme tüpü yerleştirilmesi ise kanunlarda şu şekilde ifade edilmektedir.

"Taşınabilir yangın söndürme tüplerinde söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır."

Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :
Taşınabilir Söndürme Cihazları (1)
Taşınabilir Söndürme Cihazları (2)
MADDE 99- (Değişiklik: 10/8/2009-2009/15316 K.)


(2) Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m2 yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevi tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.
(3) Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme cihazı bulundurulması mecburidir.
(4) Söndürme cihazları dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir. Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25 m olur. Söndürme cihazlarının, kapı arkasında, yangın dolapları hariç kapalı dolaplarda ve derin duvar girintilerinde bulundurulmaması ve ısıtma cihazlarının üstüne veya yakınına konulmaması gerekir. Ancak, herhangi bir sebeple söndürme cihazlarının doğrudan görünmesini engelleyen yerlere konulması halinde, yerlerinin uygun fosforlu işaretler ile göserilmesi şarttır.
(5) Taşınabilir yangın söndürme tüplerinde söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklasşk 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.
(6) Arabalı yangın söndürme cihazlarının TS EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın söndürme cihazlarının TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır.

Tasarım ve Kodlama << >> Skynet Bilgisayar